PIT visie
   

 

 

De visie van Willian Pijnenborg is uiteraard gebaseerd op haar opleiding en werkervaring. In allerlei vormen van deskundigheidsbevordering en door voortschrijdend inzicht is haar visie aangescherpt. Diverse Pitjes (zie hieronder) zijn bij haar geworteld en ze zorgen voor een voortdurende doorgroei in haar werk.

Positieve psychologie
Iemand die het gevoel krijgt dat wat hij/zij ook doet, geen effect heeft op het resultaat, zal zich terugtrekken en tot niets meer komen (M. Seligman: vanuit “aangeleerde hulpeloosheid” ontwikkeling van positieve psychologie).
Dan is het belangrijk mensen weer het gevoel van controle te laten ervaren. Daarom richt Willian zich sterk op oplossingsgericht werken en op de eigen mogelijkheden van mensen.
Willian motiveert mensen tot kleine veranderingen in het dagelijks leven om het verlammende gevoel van machteloosheid en onzekerheid te doorbreken.

Anders denken biedt aanknopingspunten voor verandering
Niet de situatie bepaalt hoe je je voelt, maar de manier waarop je over die situatie denkt (RET-theorie). Ons denken en onze normen zorgen ervoor dat we ons kunnen aanpassen. Te veel aanpassing staat ons functioneren in de weg. Willian leert mensen ‘zichzelf te laten zien’.

Richtlijn werk en psychische klachten
Al bij de Arbodienst leerde Willian deze richtlijn voor bedrijfsartsen kennen. Later is een dergelijke richtlijn voor psychologen ontwikkeld.  In de visie van Willian is het van belang om klachten te bezien in relatie tot de werkomgeving. Werken kan een herstellend effect hebben. Wanneer de werkomgeving oorzaak is van de klachten, is terugkeer naar het werk nodig om de problemen gericht aan te pakken. Deze werkwijze vergroot de regie van medewerkers over hun leven, hun werksituatie en hun vertrouwen in re-integratie.

Dynamiek van positie op de werkplek
Door deelname aan arbeids- en organisatieopstellingen (Hellinger) kreeg Willian inzicht in het belang van de positie die mensen op hun werkplek innemen. Zij is getraind om dat inzicht bij individuen in te zetten, door middel van sjablonen/symbolen. Medewerkers worden zich daardoor op een dieper niveau (dan door uitsluitend gesprekken) bewust van hun situatie en de mogelijkheden om hierin te bewegen.

Je eigen beperkingen overstijgen
Willian maakte kennis met de minfulness-trainingsprogramma’s (Jon Kabat-Zinn). Deze programma’s maken het mensen mogelijk de eigen beperkingen te ontstijgen en te groeien naar hogere niveaus van gezondheid en welzijn. Verschillende elementen van deze trainingen: aandacht schenken, ontspannen en bewust in het hier en nu leven, past Willian toe bij cliënten.
Ook leert zij cliënten te luisteren naar de signalen van het eigen lichaam. Ze is ervan overtuigd dat dit focussen (Ann Weiser Cornell en Eugene Gendlin) het leven kan veranderen.

Ergotherapie en psychologie: heilzame combinatie
Met de kennis en ervaring van Willian op het gebied van ergotherapie, is ze sterk gericht op de toepasbaarheid van oplossingen in het dagelijks leven. Als psycholoog vraagt ze daarom een actieve rol van cliënten, door het oppakken van oefeningen en huiswerkopdrachten. In de combinatie ligt ook haar ervaring in en affiniteit met multidisciplinaire samenwerking waarin de deelnemers elkaar op basis van verschillende deskundigheden aanvullen.

Minder is meer
Symbolen (Jaap Hollander) die belangrijk zijn voor cliënten zet Willian in om veranderingen te bewerkstelligen die dieper doorwerken op het dagelijks leven.

Zingeving
Door de leerroute ZIN in werk (en de bijbehorende intervisie) krijgt Willian meer ‘taal’ om met mensen door te praten over zaken die gevoeld worden, maar die niet altijd benoembaar zijn. Dat biedt de mogelijkheid om de ‘ziel’ van een team, het ‘hart’ van een organisatie te benoemen en te bespreken ‘wat er in de lucht hangt’. Dat kan bijdragen aan verbetering van bijvoorbeeld een situatie waarin mensen zich niet meer verbonden voelen met hun werk.

De wijsheid van het platteland
Willian is een boerendochter en ze heeft daardoor een sterke band met het platteland en de natuur. Dat draagt bij aan haar visie op mensen en werk en het helpt haar vaak om eenvoudige, maar doeltreffende oplossingen te vinden voor problemen.