Voorwaarden
 
 
Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 

Als uw behandelend therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid.
  • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat wij of onze administrateur, een factuur kan opstellen.
 

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliƫntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 
 
Kwaliteit en klachten

Uiteraard streven wij een optimale kwaliteit van onze dienstverlening na. Mocht u ergens ontevreden over zijn, dan gaan wij hier graag met u over in gesprek.

 
In het kader van de wet Wkkgz zijn wij aangesloten voor een klachtenregeling, klachtenfunctionaris en geschillencommissie bij SoloPartners.
 
 
Kosten

De kosten voor een particulier consult zijn €105,- (vrij van BTW).
De kosten voor een consult via de werkgever in overleg.

 
 
Vergoeding

Er zijn geen mogelijkheden tot vergoeding bij uw zorgverzekeraar.

 
 
Annuleren van een afspraak
Afspraken plannen we samen in. Het kan natuurlijk zijn dat u onverwacht verhinderd bent. U kunt onze afspraak tot 48 uur annuleren. Annuleert u korter dan 48 uur van tevoren, dan brengen wij het gehele tarief in rekening.
 

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK. nr. 17235822